RECORDIAU GAN CÔR MEIBION PENYBONTFAWR / SOME RECORDINGS BY THE CHOIR
Gwrandewch arnom isod lle gellir clywed samplau allan o’r CDd a gomisiynwyd i ddathlu Hanner Canmlwyddiant y Côr yn 2001. Gellir cael copïau o’r CDd (neu gasét clywedol) oddi wrth Mr Roger Evans, pan fyddant ar werth ar ôl pob cyngerdd, neu drwy gysylltu ag ef  ar rhif ffon 01691 780438. Cost y CDd yw £10.95 a’r casét yn £8.95 ac os yn archebu drwy’r post ychwanegwch £2.50 ar gyfer y post a phacio.

Yn fuan rydym yn cynllunio’r CDd nesaf a byddwn yn cario’r manylion yma pan fydd y newyddion ar gael.
 


Yn isod cewch restr llawn o’r canaeon ar y CDd.  ”Y Flwyddyn Aur”

 

   

1   Y Ddau Wladgarwr   

2    God's Choir   

3    Y Fedwen Arian   

4    Casatschok   

5    Pan Fo'r Nos Yn Hir   

6    There Is A Green Hill   

7    Cerddwn Ymlaen   

8    Non Parti   

9    Si Hei Lwli Mabi   

10    The Rhythm Of Life   

11    A Yw Fy Enw I Lawr   

12    Henffych Well   

13    The Old Woman   

14    O Gymru   

15    Soldier's Farewell   

16    Y Nefoedd   

17    Yr Anthem Geltaidd

Côr Meibion Penybontfawr Male Voice Choir © 2014