Choir Supports Ysgol Uwchradd Llanfyllin High School

Following the Summer benefit concert in aid of the High School in Llanfyllin, the choir chairman, Huw Morris present a cheque of over £2000 to the Head, Mr Dewi Owen, and Deputy-head Llyr Thomas.  Huw Morris presenting a cheque to Llanfyllin high school

The Cor Meibion Penybontfawr along with the visiting St Edmundsbury Choir gave a benefit concert on 28th July.  At the start of the school term, the choir made the presentation to the headteacher, Mr Dewi Owen.

Penybontfawr choir supporting a local school

New Accompanist Needed for Penybontfawr Choir

Our long-serving accompanist, Linda Thomas, has decided to retire in March 2019 having being in the position for many, many years and has been one of its most loyal and dedicated supporters.

As a consequence, we are looking for a new Accompanist for the Penybont male Voice Choir.

We rehearse once a week on a Wednesday evening from 8.00pm until 9.30pm.  If you would like to find out more details, contact Bryan Davies the Choir Secretary via the contact page.  

Concert at Grange Over Sands

There will be an evening with the Cor Meibion Pen-y-Bont Fawr Welsh Male Voice Choir and Soloists

at the United Reform Church, Grange-over-Sands

On

Saturday 27th October, 2018, 7.30pm

Tickets £7.50 from Methodist / URC churches or on the door

Proceeds in aid of Methodist / URC Development Fund

Download a PDF poster here Concert

Marwolaeth yr Arglwyddes Hooson o Golomendy a Trefaldwyn

Gyda tristwch dwys bu i Gor Meibion Penybontfawr dderbyn y newyddion trist am farwolaeth yr Arglwyddes Hooson yn 91 oed.   Yn ystod yr ymarfer arferol at Nos Fercher death y newyddion i wybodaeth y cor – a bu mumud o ddistawrwydd yn ystod y cyfarfod fel tystiolaeth or enfawr barch sydd gan y cor ir teulu arbenning hyn. Mi r`oedd Yr Arglwyddes ac hefyd y diweddar Arglwydd Emlyn Hooson yn hael iawn eu cefnogaeth, eu cymorth ac hefyd ei cyfeilgarwch tuag at Gor Meibion Penybontfawr yn eu swyddi fel Llywyddion ac hefyd Gwarcheidwadion ond yn bennaf fel gyfeillion cryf.

Bydd gwasanaeth y cynhebrwng yn cael ei gynnal yng Nghapel Presbyteriaid Cymraeg Ffordd China, Llanidloes am hanner dydd, Sadwrn 5ed. o Fai.

Mae cydymdeimladau dwys y Cor hefo`r teulu yn gyfangwbwl a bydd aelodau`r Cor yn bresenol yn y gwasanaeth i dalu ein teurnged olaf i deulu annwyl,  mawr bydd ein colled an diolchgarwch.

The Death of Lady Hooson of Colomendy and Montgomery  

It is with very great sorrow that the choir learned of the death at the age of 91 of Lady Hooson.

During the choir practice of 25th April, on the communication of this news, the choir stood in silence as a mark of respect.  She and her late husband have been generous patrons and staunch supporters of the choir over many long years.

The funeral service is to take place at noon on Saturday 5th May at the China Street Welsh Presbyterian Chapel in Llanidloes.  Our thoughts are very much with the family, and members the choir will attend the funeral to condole and pay our final respects.

 

 

Presentation to Mr Tudor Vaughan

 

Mr Tudor Vaughan is a very dear and long serving member of the Penybontfawr Choir who has been sadly absent of late.  Members of the choir thought it fitting that a presentation should be made to recognise his long service.

Eira / Snow

Important – SNOW – no practise Wednesday and no concert at Llanwyddyn on Friday 2nd March.

Pwysig – EIRA- does na ddim ymarfer Nos Fercher a ddim cyngerdd yn Llanwddyn Nos Wener, 2 Mawrth

Apologies for any errors in my Welsh!