Dyddiadur

Dyma restr o ddyddiadau cyngherddau a gweithgareddau`r Cor yn y dyfodol agos a phell. Cadwch eich llygad hefyd ar dydalen ein newyddion ar y we ac hefyd dydalen ein “Facebook” 

Mae ticedi i unrhyw gyngerdd ein Cor yn y dyfodol i`w gael wrth gysylltu a ni ar ein tudalen “Cysylltwch a ni” ar y safle yma.

Dyddiad Digwyddiad Lle
   
Chwefror 9   Cyngerdd   Neuadd Goffa Trefeglwys 7.30
Chwefror 28 ‘Canu i Gefnogi Cymru’ Asda HQ, Leeds TBC
Mawrth 6 CCB Neuadd Pentre, Penybontfawr 
Ebrill

6

Pen-blwydd priodas Neuadd Gregynog
Mehefin

15 

Cyngerdd Eglwys Plwyf Llanfyllin (Dydd Myllin Sant)
Gorfenhaf 13 Eisteddfod – Powys
 Awst 2-10 Eisteddfod Cenedlaethol 
Awst

31

Cyngerdd Digwyddiad GwerinLlanwddyn
Medi
Hydref
Tachwedd30th Cyngerdd  Pont Robert
Rhagfyr