Dyddiadur

Dyma restr o ddyddiadau cyngherddau a gweithgareddau`r Cor yn y dyfodol agos a phell. Cadwch eich llygad hefyd ar dydalen ein newyddion ar y we ac hefyd dydalen ein “Facebook” 

Mae ticedi i unrhyw gyngerdd ein Cor yn y dyfodol i`w gael wrth gysylltu a ni ar ein tudalen “Cysylltwch a ni” ar y safle yma.

>

Dyddiad Digwyddiad Lle
   
Chwefror 9   Cyngerdd   Neuadd Goffa Trefeglwys 7.30
Chwefror 28 ‘Canu i Gefnogi Cymru’ Asda HQ, Leeds TBC
Mawrth 6 CCB Neuadd Pentre, Penybontfawr 
Ebrill

6

Pen-blwydd priodas Neuadd Gregynog
Mehefin

15 

Cyngerdd Eglwys Plwyf Llanfyllin (Dydd Myllin Sant)
Gorfenhaf 13 Eisteddfod – Powys Llangadfan
 Awst 2-10 Eisteddfod Cenedlaethol 
Gorffenhaf 17 Gwyliau Cor (dechrau)
 Awst 2-10 National Eisteddfod Cenedlaethol
 Awst 14 Cor yn ol
 Awst 17 Priodas Capel Coleg Ellesmere College Chapel 12.00
 Awst 30 Cyngerdd Joint Concert with Cardiff Arms Park in Cardiff.
Awst 31 Rygbi Cymru-v-Iwerddon   Stadiwm Principality, Caerdydd
Hydref 5 Ein Cyngerdd  Theatr Llwyn, Ysgol Uwchradd Llanfyllin.
Tachwedd 30 Cyngerdd  Pont Robert
8 Rhagfyr Cyngerdd Nadolig efo Cor Meibion Penybont Fawr Neuadd Gregynog, 3yp
14 Rhagfyr Cyngerdd Nadolig Neuadd Pentre Lingen  SY7 0DY