Home / Adre

Cyngerdd Nesa/ NextConcert – 20 Tachwedd, Pont Robert / 20th November Pont Robert

Tocynnau ar gael ar y drws  / tickets on the door.

Welcome to the website of the Penybontfawr Male Voice Choir (pronounced ‘Pen-a-bont-vawr’)  If you would like to come and hear us sing, or book us to come and sing to you, or want to come and join us, please get in touch!  We meet at 8pm every Wednesday at Penybontfawr Village Hall.

Croeso i’r safle we o’r Cor Meibion Penybontfawr.  Os hoffech ddod i wrando arnom yn canu am noson , i logi ein gwasanaeth neu yn meddwl dod i ymuno ar Cor, mae croeso mawr i chwi gysylltu a ni. Dan ni’n ymarfer pob nos Fercher, 8 y.h,  yn Neuadd y Pentref, Penybontfawr.   

Cyngerdd nesa / next concert – 5 Hydref, Theatr Llwyn, Ysgol Uwchradd Llanfyllin/ 5 October, Theatre Llwyn, Llanfyllin High School.

Cyngerdd Hydref 2019 Concert Oct

 

 

 

 

Cymraeg – cliciwch yma   English – click here