Home / Adre

Canu/Cyngerdd Nesa/ Next singing/Concert – wedi gohirio! 

Mewn ‘self isolation’ beth am trio Côr-ona

24 Ebrill / 24 April, 7 for 7.30.  Spring Concert / Cyngerdd Gwanwyn

Porthywaen Silver Band efo / with Cor Meibion Penybontfawr.

Holy Trinity Church, Roft St, Oswestry.

COR MEIBION PENYBONTFAWR dan arweiniad Mrs. Rhonwen Broom  hefo  BAND ARIAN PORTHYWAEN dan arweiniad Mr. Dougie Graham

 Yn

EGLWYS SANCTAIDD Y DRINDOD, CROESOSWALLT

NOS WENER 24ain o EBRILL 2020 am 7:30 y n.

£10 y tocyn i oedolion a £5 i blant ysgol.

Tocynnau ar gael gan aelodau`r Cor ac hefyd mewn siopau lleol.

Am fwy o fanylion cysylltwch a Mr. Hugh Morris  01691 860220 neu Mr. Alwyn Williams 01691648066

 

Welcome to the website of the Penybontfawr Male Voice Choir (pronounced ‘Pen-a-bont-vawr’)  If you would like to come and hear us sing, or book us to come and sing to you, or want to come and join us, please get in touch!  We meet at 8pm every Wednesday at Penybontfawr Village Hall.

Facebook

Croeso i’r safle we o’r Cor Meibion Penybontfawr.  Os hoffech ddod i wrando arnom yn canu am noson , i logi ein gwasanaeth neu yn meddwl dod i ymuno ar Cor, mae croeso mawr i chwi gysylltu a ni. Dan ni’n ymarfer pob nos Fercher, 8 y.h,  yn Neuadd y Pentref, Penybontfawr.   

 

 

 

 

 

Cymraeg – cliciwch yma   English – click here