Home / Adre

Canu/Cyngerdd Nesa/ Next singing/Concert – wedi gohirio! 

Mewn ‘self isolation’ beth am trio Côr-ona

We are not meeting at the moment because of Covid-19 but are experimenting with online singing until we can meet up again.

Welcome to the website of the Penybontfawr Male Voice Choir (pronounced ‘Pen-a-bont-vawr’)  If you would like to come and hear us sing, or book us to come and sing to you, or want to come and join us, please get in touch!  We meet at 8pm every Wednesday at Penybontfawr Village Hall.

Facebook

Croeso i’r safle we o’r Cor Meibion Penybontfawr.  Os hoffech ddod i wrando arnom yn canu am noson , i logi ein gwasanaeth neu yn meddwl dod i ymuno ar Cor, mae croeso mawr i chwi gysylltu a ni. Dan ni’n ymarfer pob nos Fercher, 8 y.h,  yn Neuadd y Pentref, Penybontfawr.   

 

 

 

 

 

Cymraeg – cliciwch yma   English – click here