Home / Adre

Canu/Cyngerdd Nesa/ Next singing/Concert – 29 Chwefror / 29 Feb. in Morrisons Wrexham for St David’s Day / yn Morrison’s Wrecsam i ddydd gwyl Dewi Sant.

Welcome to the website of the Penybontfawr Male Voice Choir (pronounced ‘Pen-a-bont-vawr’)  If you would like to come and hear us sing, or book us to come and sing to you, or want to come and join us, please get in touch!  We meet at 8pm every Wednesday at Penybontfawr Village Hall.

Croeso i’r safle we o’r Cor Meibion Penybontfawr.  Os hoffech ddod i wrando arnom yn canu am noson , i logi ein gwasanaeth neu yn meddwl dod i ymuno ar Cor, mae croeso mawr i chwi gysylltu a ni. Dan ni’n ymarfer pob nos Fercher, 8 y.h,  yn Neuadd y Pentref, Penybontfawr.   

 

 

 

 

 

Cymraeg – cliciwch yma   English – click here