Marwolaeth yr Arglwyddes Hooson o Golomendy a Trefaldwyn

Gyda tristwch dwys bu i Gor Meibion Penybontfawr dderbyn y newyddion trist am farwolaeth yr Arglwyddes Hooson yn 91 oed.   Yn ystod yr ymarfer arferol at Nos Fercher death y newyddion i wybodaeth y cor – a bu mumud o ddistawrwydd yn ystod y cyfarfod fel tystiolaeth or enfawr barch sydd gan y cor ir teulu arbenning hyn. Mi r`oedd Yr Arglwyddes ac hefyd y diweddar Arglwydd Emlyn Hooson yn hael iawn eu cefnogaeth, eu cymorth ac hefyd ei cyfeilgarwch tuag at Gor Meibion Penybontfawr yn eu swyddi fel Llywyddion ac hefyd Gwarcheidwadion ond yn bennaf fel gyfeillion cryf.

Bydd gwasanaeth y cynhebrwng yn cael ei gynnal yng Nghapel Presbyteriaid Cymraeg Ffordd China, Llanidloes am hanner dydd, Sadwrn 5ed. o Fai.

Mae cydymdeimladau dwys y Cor hefo`r teulu yn gyfangwbwl a bydd aelodau`r Cor yn bresenol yn y gwasanaeth i dalu ein teurnged olaf i deulu annwyl,  mawr bydd ein colled an diolchgarwch.

Leave a Reply